Mapa strony

Przemkowska Liga Szachowa 2016

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie nowych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Przemkowa i okolicy; rozwój szachowych uzdolnień i zainteresowań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • zakup sprzętu szachowego – 20 kompletów (szachownice, zegary, bierki) – do organizowania turniejów szachowych oraz prowadzenia zajęć, spotkań szachowych;
  • przeprowadzenie zajęć szachowych dla dzieci w grupie 10 osób;
  • przygotowanie, zorganizowanie turniejów szachowych z cyklu: „Przemkowska Liga Szachowa 2016”, w których udział wzięło 55 osób.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zaangażowała dorosłych mieszkańców Przemkowa i okolic w różne działania organizacyjne. Odnowiono stare znajomości oraz nawiązano nowe. Grupa mieszkańców aktywnie spędziła czas uczestnicząc w turniejach szachowych. Wzrosła wiedza i umiejętności szachowe u dzieci uczestniczących w zajęciach, pojawiło się też większe zainteresowanie tą grą u dzieci. Rozpowszechniona została również działalność UKS Szach-Mat Przemków i Działaj Lokalnie, zakupiono niezbędny sprzęt szachowy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były głównie dzieci oraz członkowie klubu, rodziny, znajomi, dorośli mieszkańcy Przemkowa i okolicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miejski w Przemkowie, Przemkowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, Szkoły Podstawowe w Przemkowie, członkowie klubu, mieszkańcy Przemkowa