Mapa strony

Przedszkolaki do dzieła

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem projektu było podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz wzmocnienie umiejętności dzieci w zakresie obcowania ze sztuką.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęliśmy takie działania, jak:

 • spotkanie integracyjne wraz z pokazem teatrzyku kiełkowego,
 • zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat kształtujące zdolności aktorskie, taneczne i wokalne, realizowane we współpracy z 10-osobową grupą seniorów, członków i członkiń zespołu tanecznego,
 • wyjazd od teatru, pokaz sztuki oraz zwiedzanie teatru od kulis,
 • opracowanie scenariusza występu jasełkowego,
 • interakcyjna impreza mikołajkowa – międzypokoleniowe strojenie choinki.

Rezultaty projektu

 • 1 wyjazd dzieci do teatru;
 • 2 imprezy integracyjne (piknik wrześniowy i zabawa mikołajkowa);
 • 24 godziny zajęć muzyczno-ruchowych i teatralnych;
 • zwiększenie udziału dzieci ze świetlicy w różnych formach zajęć rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania;
 • zwiększenie rozwoju psychoruchowego dzieci ze świetlicy;
 • zwiększenie zdolności muzycznych, rozwój poczucia rytmu i słuchu.

Odbiorcy projektu

 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat – 30 osób,
 • seniorzy, w tym członkowie zespołu „Wiecznie Młodzi ” – 10 osób,
 • rodzice i opiekunowie dzieci (wolontariusze) – 5 osób,

Pośrednio odbiorcami projektu będą mieszkańcy Tczewa, którzy oglądać będą występ Jasełkowy przygotowany w ramach projektu – 100 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W ramach realizacji projektu wsparcia udzielała nam Fundacja Pokolenia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.