Mapa strony

Promyczkowa Akademia Sztuki – PASja

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu „Promyczkowa Akademia Sztuki PASja” była zmiana postrzegania sztuki jako obcej i niezrozumiałej oraz odkrywanie swoich pasji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt obejmował cykl warsztatów i zajęć na pograniczu dyscyplin sztuk, z naciskiem na zabawy aktywizujące, zawierające elementy różnych dziedzin sztuki (zabawy w przestrzeni, zabawy kreatywne, trening twórczości). Poprzez różnorodne działania inspirowane wybranymi elementami twórczości znanych artystów – Andy Warhol, Kandinsky, Jackson Pollack, Van Gogh-dzieci stały się autorami wielu prac plastycznych, inspiracji, graffiti, rzeźb-ulepinek, fotografii, jak również były uczestnikami warsztatów teatralnych. Dzieci także brały udział w I Złocienieckim Święcie Drawy przygotowując akcesoria i biorąc udział w ulicznej paradzie mieszkańców miasta. Wszystkie te działania w ciekawy i urozmaicony sposób wypełniły czas wolny dzieci.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację projektu „Promyczkowa Akademia Sztuki PASja”:

 • dzieci z różnych części miasta poznały się, ustaliły normy i zasady panujące w grupie;
 • dzieci uczyły się zgodnego działania w grupie i współdziałania z innymi;
 • dzieci uczyły się wyrażania uczuć;
 • dzieci uczyły się rozpoznawać emocje u siebie i innych;
 • dzieci uczyły się świadomego i wolnego od agresji radzenia sobie z konfliktami, wypracowywały sposoby radzenia sobie z konfliktami;
 • dzieci rozwijały koncentrację i twórcze myślenie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami zrealizowanego projektu były dzieci uczęszczające do świetlicy Promyczek w Złocieńcu, jak i dzieci, które w okresie letnim wyraziły chęć uczestniczenia w zajęciach. Ogółem w projekcie wzięło udział 30 dzieci w wieku 5-13 lat.

Partnerzy w realizacji projektu

Realizację projektu wsparli:

 • Danuta Mazur – malarka;
 • Zakład Fotograficzny LenartFotografia;
 • członkinie „Złotych Cieni” działających przy Złocienieckim Ośrodku Kultury – warsztaty teatralne;
 • Wioletta Szczecińska i Magdalena Darska – zajęcia muzyczne;
 • mamy dzieci uczęszczających do świetlicy Promyczek;
 • wolontariuszki z Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu.