Mapa strony

Promocja ruchu mażoretkowego

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży poprzez taniec, sport, ruch, a także poprzez wspólne uczestniczenie w zajęciach tanecznych. Zajęcia miały na celu promocję naszego regionu wyrażonego poprzez taniec mażoretkowy, który jest świetną formą rozwijania pasji i kreatywności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu 10 warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży dla 15 osób. Warsztaty te odbywały się w Remizie OSP w Podwilku. Zajęcia polegały na pracy z rekwizytami takimi jak baton (pałeczka marszowa) i buława. Dzięki tym zajęciom dzieci nauczyły się się rytmu, poznały różne rodzaje muzyki oraz ćwiczyły prostą postawę.

Rezultaty projektu

Zwieńczeniem naszych warsztatów tanecznych były występy na imprezach gminnych, a także konkursach krajowych i międzynarodowych. Kupiono również nowe stroje dla 15 osób oraz opłacono koszty przejazdu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Orawy, a w szczególności mieszkańcy miejscowości Podwilk, którzy mieli okazję podziwiać występy podczas różnych uroczystości oraz wydarzeń gminnych.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku