Mapa strony

Promocja kultury orawskiej

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Dzieci z Orawy, w koszulkach z herbem Orawy i logiem zespołu, będą promować nasz region na Międzynarodowym Festiwalu Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Dzieci poprzez występy na festynach, a także charakterystyczny strój będą reprezentować kulturę Górnej Orawy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztaty z tańca i śpiewu. W trakcie warsztatów regionalnych dzieci poznawały kulturę swojego regionu, a także uczyły się i poznawały stare obrzędy, zwyczaje, tańce i melodie.

Rezultaty projektu

Dzieci w Lipnicy Małej w ramach warsztatów regionalnych zostały przygotowane do licznych występów i konkursów gwary i muzyki regionalnej. Biorąc udział w występach dzieci prezentowały kulturę Górnej Orawy.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami tego projektu były dzieci z Lipnicy Małej w wieku od 3 do 17 lat. Natomiast pośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy Lipnicy Małej i Gminy Jabłonka, którzy oglądali występy dzieci z Zespołu Małolipnicanie.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt był realizowany dzięki współpracy ze Wspólnotą Leśną Urbarialna w Lipnicy Małej, która użyczała sali na prowadzenie warsztatów. Stowarzyszenie współpracowało również ze Szkołą Podstawową nr 3, w której są organizowane warsztaty w okresie zimowym.