Mapa strony

Projekt wsparcia rodziny „Rodzic na piątkę”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Projekt wsparcia rodziny „Rodzic na Piątkę” zakłada edukację, aktywizację i wsparcie rodziców naszych uczniów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Rodzic na piątkę! ” realizujemy działania w zakresie ochrony przed współczesnymi zagrożeniami:

 1. Rozwijamy umiejętności wychowawcze rodziców poprzez organizowanie warsztatów o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym;
 2. Prowadzimy kampanie edukacyjne dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa dziecka;
 3. Udzielamy informacji i pomocy w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 4. W ramach działalności klubu „Rodzic Na Piątkę!” – umożliwiamy integrację rodziców, wymianę doświadczeń, udzielanie wsparcia w sytuacjach problemowych.

Rezultaty projektu

Najlepszą rekomendacją naszych działań są opinie rodziców. Oto fragmenty:

 • „Zajęcia dały mi dużo radości i spokoju, nauczyłam się słuchać dzieci i wspólnie rozwiązywać problemy”
 • „Zajęcia dały mi pewność w kontaktach z ludźmi, lepszy kontakt z córką i współpracę z mężem w wychowaniu”
 • „Stałam się bardziej konsekwentna, uświadomiłam sobie, że mogę popełniać błędy”
 • „Zdobyłam bardzo dużą wiedzę”
 • „Łatwiej mi zrozumieć potrzeby dzieci i być bardziej szczęśliwą”
 • „Czuję, że jestem lepszą mamą”

Odbiorcy projektu

Projekt „Rodzic na Piątkę” kierujemy do rodziców uczniów naszej szkoły:

 • Rodzicom pragnącym rozwoju proponujemy „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”;
 • Rodzicom poszukującym wiedzy oferujemy krótkie spotkania tematyczne ze specjalistami;
 • Rodzicom potrzebującym zmian proponujemy porady psychologa i pedagoga.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu są:

 • LGD „Warmiński Zakątek”;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie;
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie.