Mapa strony

Projekt Muzyka, czyli zabawa nutkami i słowami

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem było zwiększenie aktywności członków grup wokalnych, doskonalenie warsztatu, promocja amatorskiej twórczości, międzypokoleniowa integracja społeczności oraz wymiana doświadczeń między chórami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Warsztaty wokalne, prowadzone przez doświadczonego muzyka, absolwentkę dyrygentury Panią Alinę Ackiewicz z Bydgoszczy. Odbył się również nabór nowych członków.
  2. Napisanie własnej piosenki, melodii do niej, nagranie w studiu nagrań i stworzenie teledysku po przeprowadzeniu warsztatów z kręcenia klipów.
  3. Organizacja III Przeglądu Chórów Pomorskich. Na zaproszenie odpowiedziało 8 chórów z całego Pomorza (dziecięce, młodzieżowe, dorosłe). Impreza odbyła się w kościele w Nowej Cerkwi, a słuchaczami tego koncertu byli mieszkańcy naszej gminy oraz członkowie chórów. Wniosło to na pewno do ich życia dużo wartości, gdyż słuchanie pięknego śpiewu w kościelnych murach rozwija duchowo każdego uczestnika. Przegląd ten był na żywo nagrywany przez Radio Głos.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu była aktywizacja członków grup wokalnych. W ramach projektu nauczyli się oni działania na rzecz lokalnej społeczności, np. organizując Przeglądu Chórów Pomorskich, a także udoskonalili swój warsztat wokalny. Ważnym rezultatem projektu była także integracja międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń oraz integracja lokalnej społeczności. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów było również nagranie autorskiej piosenki i teledysku.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były przede wszystkim członkinie chóru LABRIS (ok. 15 osób) oraz dzieci z zespołu „Złote Nutki” (ok. 8 osób), a także członkowie chórów biorących udział w Przeglądzie Chórów Pomorskich (ok. 200 osób) oraz słuchacze tego koncertu. Po zamieszczeniu naszego teledysku na serwisie Youtube, odbiorcami stały się również osoby, które go w przyszłości obejrzą.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie, Radio Głos, Parafia Nowa Cerkiew, KGW Morzeszczyn, Urząd Gminy Morzeszczyn, osoby prywatne