Mapa strony

ProFITy dla ciała i ducha

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Poprawa zdrowia, zwiększenie świadomości na temat znaczenia aktywności fizycznej, promocja aktywności fizycznej, wykształcenie nawyku regularnej aktywności, wskazanie sposobów aktywnego relaksu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • rekrutacja uczestników
  • spotkanie organizacyjne
  • powołanie GRUPY FIT
  • zorganizowanie i przeprowadzenie 30 godzin zajęć ruchowych, zawierających elementy gimnastyki rekreacyjnej, aerobiku, tańca i siłowni i zasad zdrowego odżywiania

Rezultaty projektu

Utworzono GRUPĘ FIT.
Przeprowadzono 30 godzin zajęć ruchowych.
15 kobiet poprawiło swoją kondycję fizyczną, podniosło wiedzę na temat roli aktywności fizycznej w codziennym życiu, wprowadziło aktywność fizyczną na stałe do swojego planu dnia, zmieniło swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe na zdrowsze.
Zaangażowano 1 nowego wolontariusza do projektu.
We wsi Tolko pojawiła się kolejna, ciekawa forma społecznej aktywności, która pozytywnie wpływa na integrację.
GRUPA FIT będzie działała na stałe.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były mieszkanki wsi Tolko – uczestniczki zajęć ruchowych (15 kobiet).

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Tolko