Mapa strony

Pracuj z nami jeśli chcesz i efektami się ciesz

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć świetlicowych w budynku OSP Kojszówka.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Najpierw zostały zakupione materiały i sprzęt, w celu przygotowania świetlicy do przyjęcia dzieci.  Strażacy-wolontariusze z OSP Kojszówka przygotowali pomieszczenie. Zamówiliśmy również gry świetlicowe i planszowe. Po przygotowaniu miejsca należało je wypromować – przygotowano plakat, wykorzystano pocztę pantoflową oraz facebook, poproszono proboszcza aby poinformował parafian podczas Mszy św.
Zajęcia dla dzieci prowadzili członkowie i sympatycy naszej OSP: zajęcia z pierwszej pomocy, jak reagować na zagrożenia oraz zajęcia plastyczne.
Oprócz zajęć artystycznych zaplanowano również zajęcia ruchowe wewnątrz jak i na zewnątrz remizy.
Podsumowaniem był turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa OSP w Kojszówce.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to m.in. zyskanie nowych sympatyków oraz otwarcie naszej organizacji dla nowych członków. To również ożywienie budynku naszej remizy i pozyskanie wyposażenia świetlicy.
Pokazaliśmy mieszkańcom, że straż pożarna to nie tylko wyjazdy do zdarzeń kryzysowych w czasie których niesiemy pomoc, ale również działalność kulturalna i edukacyjna.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa osób w wieku od 5-12 lat wraz z rodzicami oraz członkowie OSP w Kojszówce.

Partnerzy w realizacji projektu

Rada rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kojszówce, parafia w Kojszówce.