Mapa strony

POZYTYWNY ZASTRZYK ENERGII DLA SPOŁECZNOŚCI WSI RAKOWIEC

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Nasz projekt miał na celu aktywizację i integrację mieszkańców Sołectwa Rakowiec w Gminie Gniew.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Rajd rowerowy wraz z ogniskiem i grochówką przygotowaną przez uczestników warsztatów kulinarnych
  • Festynu z okazji Dnia Raka i Owcy – wraz z pokazem kulinarnym, grami i zabawami dla mieszkańców
  • Festyn wiejski wraz z dożynkami na zakończenie sezonu letniego – z zabawą taneczną i poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników warsztatów kulinarnych
  • Dzień seniora – zabawa taneczna wraz z poczęstunkiem i atrakcją w postaci foto-budki
  • Mikołajki i koncert kolęd
  • Warsztaty kulinarne dla mieszkańców wsi Rakowiec

Rezultaty projektu

Rezultatem naszego projektu jest rozszerzenie oferty aktywnego spędzenia czasu wolnego. Projekt miał na celu również rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie dzieci, młodzieży i dorosłych, a także realizacja przez mieszkańców wspólnych przedsięwzięć i realizacja własnych pomysłów. Poprzez projekt zintegrowano wielopokoleniową społeczność mieszkańców wsi Rakowiec wokół każdego z wydarzeń. Poprzez spotkania pokazaliśmy młodzieży że mogą atrakcyjnie i pożytecznie wypełnić czas wolny.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu „POZYTYWNY ZASTRZYK ENERGII DLA SPOŁECZNOŚCI WSI RAKOWIEC” były dzieci, młodzież, osoby dorosłe czynne zawodowe oraz bezrobotne, renciści, emeryci oraz osoby niepełnosprawne. Nasz projekt dotarł do każdej grupy osób. W projekcie pomagali wolontariusze w każdym wieku, członkowie OSP i KGW Rakowiec, a także wiele nowych osób którym spodobał się nasz pomysł.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami byli: firma Skład Budowlany Temida Sp. z o.o., z Gniewu, Firma budowlana Jan Kamiński, Urząd Miasta i Gminy Gniew, Sołtys Wsi Rakowiec, Koło Gospodyń Wiejskich z Rakowca, Ochotnicza Straż Pożarna z Rakowca, a także wielu wolontariuszy.