Mapa strony

Pozytywna Rodzina

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Głównym celem projektu „Pozytywna rodzina” było poszerzenie kompetencji rodzicielskich i umiejętności pozytywnego komunikowania w rodzinie, opartych na szacunku i zrozumieniu.
Najmłodsi uczestnicy projektu zostali uwrażliwieni na otaczający ich świat przyrody oraz wartości kulturowe i patriotyczne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania polegały na:

  • wspieraniu funkcjonowania rodzin poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców,
  • uświadomieniu znaczącej roli matki i ojca w procesie wychowania,
  • promowaniu ciekawego spędzania czasu z dziećmi z elementami edukacji ekologicznej,
  • wpajaniu wartości kulturowych poprzez wczesną edukację patriotyczną,
  • zdobywaniu pierwszych doświadczeń w budowaniu relacji społecznych,
  • integracji lokalnych rodzin

Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane działania: zajęcia z majsterkowania, spacer do lasu wraz z edukacyjną pogadanką ornitologiczną z leśniczym i montowaniem budek lęgowych, warsztaty z pozytywnej dyscypliny, zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci o tematyce patriotycznej.

Rezultaty projektu

Najważniejszymi rezultatami projektu są wiedza i umiejętności budowania pozytywnych relacji w rodzinie, a także bycia lepszym wychowawcą, zdobyta przez uczestniczących rodziców. Przekazana wiedza i doświadczenie wpłyną na zmianę relacji w ich własnych rodzinach, co zaowocuje dalszymi pozytywnymi zmianami w lokalnym środowisku. Uczestniczące dzieci miały możliwość integracji z rówieśnikami i rodzicami, zyskały również nowe doświadczenia poprzez zajęcia ekologiczne, patriotyczne i plastyczno-ruchowe.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu była grupa rodziców wraz z dziećmi.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem działalności Klubu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Bezpłatnie miejsca na warsztaty użyczone zostały przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach. W ramach projektu nastąpiła także współpraca z Nadleśnictwem Myślenice oraz z firmą Kreatywni Animatorzy.