Mapa strony

Poznaj Świat

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Celem projektu było przybliżenie społeczności lokalnej kultury i geografii mało odwiedzanych regionów świata, pokazując jednocześnie walory terenów Podlasia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Uczestnicy projektu spotkali się z wyjątkowymi osobami, które opowiadały o swoich podróżach w najdalsze zakątki kuli ziemskiej, a także o swoich przygodach i doświadczeniach. Ich opowieści wzbogacane były zdjęciami i filmami. Uczestnicy spotkań poznali przyrodę, kulturę i walory krajów afrykańskich, ameryki północnej i środkowej i krajów skandynawskich. Spotkali się też z realizatorami filmu dokumentalnego pt. „Cząstka Podlasia”, który pokazuje wyjątkowość naszego regionu.
Bohaterami spotkań byli: podróżnik, fotograf – Robert Gondek, żeglarze, obieżyświaty, podróżnicy – Andrzej Kacała i Józef Sarosiek, filmowiec, twórca filmu „Cząstka Podlasia” – Zbigniew Folga. Działaniami towarzyszącymi były: wystawa fotograficzna oraz pokaz filmu.

Rezultaty projektu

Popularyzacja tematów podróżniczych podniosła wiedzę mieszkańców Sokółki o nieznanych regionach świata. Spotkania z ludźmi ogarniętymi pasją pobudziły do naśladowania pozytywnych postaw i wzorców. Pokaz filmu o Podlasiu wzbudził poczucie dumy z terenu na którym mieszkamy. Całość była niewątpliwie atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego i okazją do spotkania się mieszkańców miasta.
Projekt posiadał również szczególne walory edukacyjne – lokalna społeczność miała możliwość zyskania wszechstronnej wiedzy jak i rozwoju osobistego.

Odbiorcy projektu

Z działania skorzystało około 700 osób. Z działań edukacyjnych skorzystały szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież gimnazjalna oraz młodzież ze szkół średnich. Pozostali uczestnicy to widzowie kina, w którym odbyły się pokazy filmu prezentującego magię Podlasia i spotkanie z jego twórcami.

Partnerzy w realizacji projektu

Uniwersytet Trzeciego Wieku i 4 przedszkola samorządowe oraz 2 szkoły gimnazjalne.