Mapa strony

Powojenne spojrzenie na Mrągowo

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem była kontynuacja akcji zbierania powojennych zdjęć Mrągowa, wydanie albumu fotograficznego, uzupełnienie strony www.poznajmragowo.pl oraz wzmocnienie promocji dotychczasowych działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu lokalna społeczność została zaangażowana w akcję zbierania powojennych zdjęć Mrągowa (1945-1979 r.), a także w przygotowanie i wydanie albumu zawierającego stare zdjęcia miasta, w tym fotografii o tematyce sportowej oraz wspomnień mieszkańców. Publikacja ukazuje problematykę regionalną, tradycję regionu jako czynników istotnych do zrozumienia samego siebie oraz współczesnego świata. Album stanowi również cenne źródło wartości, wzorców i odniesień do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całości towarzyszyła kampania informacyjno-promocyjna na arenie lokalnej i regionalnej. W pełni zrealizowane działania, w dużej mierze dzięki wolontariuszom, przyczyniły się do sukcesu. Razem udało się wydać album będący lokalnym pamiętnikiem historii, który stanowi skarb dla przyszłych pokoleń.

Rezultaty projektu

  • 100 uczestników zadania
  • kampania promocyjna – 10 zamieszczonych artykułów na stronie www.it.mragowo.pl oraz promocja projektu w banerze głównym
  • publikacja „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”- 125 szt.
  • promowanie Mrągowa poprzez szeroko rozumiany sport
  • powojenne zdjęcia Mrągowa i wspomnienia mieszkańców – łącznie 310
  • rozwój wolontariatu kulturowego – 4 oświadczenia
  • wzrost zainteresowania przeszłością regionu wśród mieszkańców
  • uzupełnienie strony www.poznajmragowo.pl o 20 artykułów o Mrągowie

Odbiorcy projektu

Uczestnikami zadania była 100 os. grupa: 4 wolontariuszy, pracownicy CKiT, przedstawiciele NGO oraz reprezentanci Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie, a także członkowie Koła Krajoznawczego działającego przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy Mrągowa, ale również powiatu mrągowskiego o zróżnicowanym profilu wiekowym i zawodowym.

Partnerzy w realizacji projektu

Centrum Kultury i Turystyki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie. Najcenniejszymi partnerami byli mieszkańcy, którzy podzielili się z nami zdjęciami i wspomnieniami.