Mapa strony

Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Zaangażuj a zrozumiem i nauczę się.

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu było zaangażowanie młodzieży w zajęcia umożliwiające pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin nauki, rozwijanie zainteresowań, aktywnego i twórczego myślenia i kontaktu z rówieśnikami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Prezentacja filmowa techniki wykonania lapbooków.
  2. Zajęcia warsztatowe w grupach tematycznych.
  3. Wyjazd do Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku.
  4. Zajęcia rekreacyjne w Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo.
  5. Wewnątrzszkolny konkurs „Kreatywny Lapbook”.

Rezultaty projektu

Umiejętność wykonywania lapbooków, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki. Gazetka fotograficzna dokumentująca przedsięwzięcie.

Odbiorcy projektu

Młodzież szkolna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespoły Szkół nr 1, 2, 3 z Nidzicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy.