Mapa strony

Powiat Suski bez Tajemnic z nordic walking

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu była promocja grupy kijkowej i popularyzacja techniki Nordic Walking wśród różnych grup wiekowych, wśród mieszkańców powiatu suskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu ogłosiliśmy nabór chętnych do nauki chodzenia z kijkami i wspólnych wyjść (plakaty, informacja na fb, poczta pantoflowa). Dzięki promocji do naszej grupy kijkowej dołączyły nowe osoby. Następnie zakupiliśmy specjalne koszulki z logo oraz dodatkową parę kijków NW. Nowi członkowie uczyli się techniki, starsi ją doskonalili. Wybraliśmy trasy do wędrówek z kijkami atrakcyjne, ale nie trudne. W sumie zorganizowaliśmy 6 wyjść w góry.
Osobnym działaniem były pokazy w 2 szkołach podstawowych, których zorganizowaliśmy dwa, a w których wzięło udział 40 dzieci. Uczniowie wykazali się aktywnością i zaangażowaniem.
Spotkanie podsumowujące odbyło się na Koskowej Górze. Tam wspólnie zaplanowaliśmy okres zimowy i kolejny rok.

Rezultaty projektu

Zwiększona liczba członków naszego klubu kijkowego, lepsza rozpoznawalność klubu w społeczności lokalnej, integracja mieszkańców z naszego powiatu, poznawanie ciekawych miejsc, propagowanie tego rodzaju sportu rekreacji, doskonalenie prawidłowej techniki nordic walking.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy powiatu suskiego, dzieci ze szkół podstawowych gminy Maków Podhalański.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Mocni Pomocni