Mapa strony

„Powiat Sandomierski – nasze najpiękniejsze miejsce w przyrodzie”

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

  • Pobudzenie aktywności życiowej seniorów, która przeciwdziała negatywnym skutkom procesu starzenia się i kreowanie tej aktywności,
  • Dbanie o czystość środowiska naturalnego,
  • Kształtowanie postaw proekologicznych,
  • Integracja pokoleń,
  • Zainteresowanie młodzieży ekologią.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu przeprowadzono cykl spotkań:
– organizacyjne nt. założeń projektu, w czasie którego wójt gminy Łoniów i przewodniczący Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przedstawił wiele praktycznych informacji, m.in. dotyczących zagospodarowywania odpadów i osiągniętych poziomów recyklingu,
– informacyjno-szkoleniowe pt. „Zioła i chwasty pożyteczne na terenie powiatu sandomierskiego i szerokich możliwościach ich wykorzystania”,
– spotkanie wyjazdowe do Koprzywnicy z członkami Stowarzyszenia, mieszkańcami i młodzieżą szkolną – SP w Niedźwicach w celu poznania ziół w terenie, a przede wszystkim sprzątanie szlaku turystycznego i lasu,
– spotkanie podsumowujące projekt oraz prelekcja leśniczego p. A. Szpaka z Leśnictwa Zawidza, na temat wyrobiska w Piasecznie.

Rezultaty projektu

Największą zmianą jaką spowoduje realizacja projektu jest zmiana świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody, wykreowanie nawyków proekologicznych (sprzątanie, wybieranie opakowań ekologicznych itd.). Bardzo ważnym rezultatem jest integracja pokoleń, a także zainteresowanie młodzieży ekologią oraz stworzenie seniorom możliwości uczestnictwa w większym zakresie w życiu społecznym i budowanie nowych relacji.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy powiatu sandomierskiego, a przede wszystkim osoby zaangażowane w realizację projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

UMiG w Koprzywnicy,
Urząd Gminy w Łoniowie,
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach,
Nadleśnictwo Staszów – Leśnictwo Zawidza, Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska” z/s w Beszycach,
F.U.H. „Auto-Agro-Serwis”- Z. Nasternak w Koprzywnicy