Mapa strony

Potyczki z logiką

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Nauczenie odbierania otaczającej rzeczywistości w sposób niedosłowny, refleksyjny i krytyczny poprzez kształcenie logicznego myślenia i ukazanie, że matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Skierowane do dzieci:
    zajęcia składania origami, układania tangramów z wykorzystaniem gier matematyczno-logicznych, warsztaty umiejętności selekcjonowania treści reklam, skutecznego wyszukiwania w Internecie potrzebnych informacji, kształtowanie krytycznego podejścia do sensacji i plotek zamieszczanych w sieci, konkurs „Mistrz Logiki”, „Wyprawa po skarb piratów” – międzyklasowy turniej wiedzowo-sprawnościowy ,”Nasze szkolne laboratorium” – przygotowanie i przeprowadzenie przyrodniczych eksperymentów.
  2. Skierowane do dzieci i dorosłych:
    „Piknik rodzinny” – pieszy rajd do przystani w Podamirowie ze stacjami zadaniowymi i turniejem gier planszowych, wykonywanie symetrycznych ozdób świątecznych, rozpropagowanie ulotek o bezpieczeństwie korzystania z Internetu, konkurs zagadek logicznych.

Rezultaty projektu

Nauka współpracy w zespole, wzmocnienie więzi uczniów ze szkołą, przybliżenie pracy szkoły środowisku, kształtowanie wzorców wspólnego, międzypokoleniowego spędzania wolnego czasu w atrakcyjnej formie. Kształtowanie umiejętności, których opanowanie sprawia uczniom spore trudności. Dodatkowa możliwość wglądu w pracę szkoły. Wspólne (rodziców i uczniów) rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu wiedzy przyrodniczo-matematycznej przyczyniło się do wyrobienia nawyku pomocy dziecku w nauce.

Odbiorcy projektu

Wszyscy uczniowie klas IV a, IV b, V i VI oraz ich rodzice/opiekunowie, a także chętni dorośli mieszkańcy Mścic i okolicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafia w Mścicach, Przedszkole Samorządowe w Mścicach, Urząd Gminy w Będzinie, Firma Transportowa „HEN” z Barnina, Piekarnia „BAJGIEL” z Będzina