Mapa strony

Posadowskie spotkania z historią

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnego zwyczaju przekazywania wartości tradycji i historii ze starszych grup wiekowych – młodzieży i dzieciom, tak aby ponownie zawiązać wspólnotę społeczną, w której rożne grupy wiekowe czy społeczne aktywnie włączają się w realizacje zadań wspólnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przekazują pozytywne wzorce i zachowania młodszym grupom ucząc je przy tym szacunku i poszanowania do swojej „małej ojczyzny” jej historii i tradycji. Cel ten została osiągnięty poprzez wspólną organizację Pikniku historycznego na Grodzisku Posadów, organizacji „kina historycznego pod gwiazdami”, organizacji wycieczek z pogadankami dla uczniów szkół w Steniatynie i Telatynie. Liczne uczestnictwo w wydarzeniach założonych w projekcie pozwoliło na nowo zawiązać „więż” pomiędzy pokoleniami, pozwoliło w sposób atrakcyjny poznać swoją historię i zainspirowało lokalna społeczność do dalszych działań.

Rezultaty projektu

Organizacja Pikniku w Grodzie Posadów

Odbiorcy projektu

Lokalna społeczność, zwłaszcza młodzieży i dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalne parafie, urząd gminy, Koła Gospodyń, OSP