Mapa strony

Porozmawiajmy o jedzeniu

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Głównym celem projektu była pomoc uczestnikom w tym, aby sami lepiej pomogli sobie gdy będą dokonywać prawidłowych wyborów żywieniowych i dobrych dla zdrowia zmian w diecie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć spotkań z dorosłymi uczestnikami projektu. Na spotkaniach omawialiśmy:

  • ogólne zasady zdrowego odżywiania;
  • uczyliśmy się, jak odczytywać z opakowań jakość produktów;
  • mówiliśmy na temat soli i cukru w diecie oraz w codziennym odżywianiu;
  • analizowaliśmy dzienniczki żywieniowe;
  • analizowaliśmy rodzinne jadłospisy;
  • poznaliśmy medyczne aspekty znaczenia ruchu dla zdrowia oraz wpływ produktów żywieniowych na alergie.

Rezultaty projektu

Nastąpiły trwałe zmiany u ok. 15 uczestników prowadzące do zdrowszego stylu życia. Uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia. Dokonano analizy 10 jadłospisów dziennych rodzin, oraz ok. 10 indywidualnych dzienniczków żywieniowych. Wzbudzono motywację do zmiany sposobu odżywiania, postępowania i zachowania prozdrowotnego oraz stosowania umiejętności świadomego wyboru wartościowego jedzenia.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były osoby dorosłe z okolicznych miejscowości, głównie rodzice dzieci naszej placówki. Pośrednimi odbiorcami były ich rodziny, w których ,,testowali” umiejętności uzyskane podczas projektu. Ponadto odbiorcami były dzieci z oddziałów przedszkolnych, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące zdrowych produktów żywieniowych oraz układanie zdrowych jadłospisów.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu pomogła nam gmina, która bezpłatnie użyczyła nam pomieszczeń w szkole na prowadzenie zajęć i warsztatów oraz służyła wsparciem. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich, które wykonało dla uczestników projektu z wartościowych produktów wypieki. Stale z nami współpracował edukator żywieniowy, który analizował jadłospisy, prowadził konsultacje i doradztwo w zakresie żywienia.