Mapa strony

PORA NA SUPERSENIORA

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja i integracja seniorów poprzez stworzenie dla nich odpowiedniej oferty spędzania czasu wolnego, zaprezentowanie potencjału tej grupy społecznej i praca nad wzrostem szacunku w oczach dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji różnego rodzaju aktywności (intelektualnych, rekreacyjnych, kulturalnych) dla seniorów, dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości, tj.

  • wycieczki rekreacyjne
  • wyjazd do teatru
  • spotkania i szkolenia ze specjalistami – warsztaty artystyczne, muzyczne, rękodzielnicze
  • spotkania integracyjne

Projekt realizowany był na terenie Gminy Stoczek Łukowski w miejscowości Stare Kobiałki, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, która dysponuje odpowiednią bazą lokalową oraz kadrową.

Rezultaty projektu

  • Udział w projekcie – min. 50 seniorów
  • Wyjazd do teatru dla uczestników projektu
  • 2 wyjazdy rekreacyjne
  • Organizacja Dnia Seniora
  • Organizacja 4 szkoleń i warsztatów specjalistycznych
  • Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym „Gry i zabawy naszych dziadków”

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu była 50-osobowa grupa seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora „Sami Swoi”, działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach. Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy wydarzeń organizowanych przez seniorów, np. dzieci podczas zajęć integracyjnych

Partnerzy w realizacji projektu

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kibiałkach
Zespół ludowy Kobierzec
Sołtysi