Mapa strony

Popołudnie z rzeźbą

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Przeprowadzenie warsztatów umożliwiających rozwój rękodzieła oraz chęć zainteresowania odbiorców danym przedsięwzięciem kulturalnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt ten w pełni przyczynił się do urozmaicenia czasu wolnego lokalnej społeczności z terenu Gminy Osieczna. Zajęcia umożliwiły oderwanie się od codziennego natłoku obowiązków, zapewniając chwilę relaksu uczestnikom. Dzięki organizowanym zajęciom uczestnicy pobudzili własną kreatywność oraz zainteresowania związane ze sztuką, a także nabrali wiary we własne możliwości i uzdolnienia. Kolejnym atutem, który wpłynął niewątpliwie na naszą społeczność, jest integracja uczestników do wspólnego działania. Uwidocznienie talentu jednego z naszych lokalnych artystów pogłębiło kultywowanie i ocalenie lokalnych tradycji rzeźbiarstwa i rękodzieła.

Rezultaty projektu

Projekt umożliwił mieszkańcom:

  • stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzenia wolnego czasu, rekreacji;
  • stworzenie możliwości do rozwoju osobistego w społeczności;
  • uatrakcyjnienie miejscowości dla mieszkańców z terenu Gminy Osieczna;
  • udział w nowatorskim, innowacyjnym projekcie nastawionym na rozwój i uwrażliwienie osobowości jednostki.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu Gminy Osieczna. Nasze położenie słynie w znacznym stopniu z lasów, gdyż mieszkamy w sercu Borów Tucholskich. W związku z tym realizacja projektu pozwoliła wykorzystać zasoby, jakimi dysponujemy. W zajęcia zaangażowane w dużej mierze były rodziny, dzieci, młodzież i dorośli, co wywarło na nas ogromne wrażenie.

Partnerzy w realizacji projektu

  • mieszkańcy z terenu Gminy Osieczna
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznej