Mapa strony

Pomagam JA, Pomagasz TY, Pomagamy MY!

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu lokalnemu poprzez wdrożenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które zrealizowano:

 • 13.07 – spotkanie informacyjne;
 • 26.07 – warsztaty, nauka udzielania pierwszej pomocy;
 • 6.08 – udział w festynie;
 • 02 – 04.09 – udział w zawodach ZOSP;
 • 15.09 – warsztaty z użyciem AED;
 • 12.10 – warsztaty z fantomami;
 • 20.10 – spotkanie z uczniami ZSP w Pogódkach;
 • 21.10 – podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu

 • 20 osób uzyskało dyplomy za udział w warsztatach i znajomość udzielania pierwszej pomocy;
 • 60 osób nauczyło się obsługiwać sprzęt AED;
 • 60 nauczyło się analizować dane uzyskane z pulsoksymetru;
 • 20 osób nauczyło się wykorzystywać deskę ortopedyczną i kołnierz podczas udzielania pomocy;
 • 8 osób wzięło udział w zawodach na orientację z elementami pierwszej pomocy;
 • 100 osób obejrzało podczas festynu pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież oraz mieszkańcy wsi Pogódki.
Dzieci w wieku od 12 lat do 18 lat brały czynny udział w warsztatach i pokazach.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównymi partnerami były sąsiednie ochotnicze straże pożarne z miejscowości Skarszewy i Koźmin oraz sołtys wsi Pogódki, ponadto Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach.