Mapa strony

Pomagając owadom – pomagasz sobie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie zanikaniu dzikich owadów zapylających oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów na temat roli owadów w ekosystemach i w naszym życiu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • spotkanie informacyjne na temat istoty projektu;
  • prelekcja i prezentacja multimedialna nt zanikania dzikich owadów zapylających;
  • opracowanie, wydruk i montaż dwóch tablic informacyjnych na temat roli jaką odgrywają owady w przyrodzie i gospodarce ludzkiej oraz o ich zagrożeniach;
  • organizacja warsztatów, w trakcie których uczestnicy budowali hotele i budki lęgowe dla owadów. Efektem działań jest stworzenie hotelu lęgowego dla owadów zapylających, który został usytuowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku oraz 5 budek lęgowych zamontowanych wraz z tabliczkami informacyjnymi na terenach łąkowych);
  • organizacja pikniku ekologicznego połączonego z prezentacją oraz konkursem na temat pozyskanej wiedzy dotyczącej życia owadów.

Rezultaty projektu

  • uwrażliwienie społeczności lokalnej i turystów na problemy ekologiczne, wzbudzenie szacunku do środowiska przyrodniczego;
  • przekazanie wiedzy o owadach i czynnikach im zagrażających, nabycie nowych umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia budek lęgowych;
  • edukowanie społeczeństwa;
  • stworzenie przystanku ekologicznego przy szkole w Sokołowsku z tablicami edukacyjnymi oraz hotelem lęgowym dla owadów;
  • ulokowanie 5 budek lęgowych na terenach łąkowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów oraz pikniku ekologicznego. Działania naszej fundacji dotrą również do wielu pośrednich odbiorców – osób korzystających z wiedzy zamieszczonej na tablicach informacyjnych oraz w dłuższej perspektywie – kolejnych pokoleń.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy, dzięki którym udało się zrealizować zaplanowane działania, to właściciele pensjonatu „Leśne Źródło” oraz ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Radosno”, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, nauczyciele, leśniczy, sołectwo Sokołowsko, ekolodzy.