Mapa strony

POMAGAJĄC INNYM MOŻESZ TEŻ ODNALEŹĆ SIEBIE

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Integracja społeczna oraz wspólne działanie na rzecz profilaktyki uzależnień.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Seminarium dotyczące profilaktyki uzależnień oraz organizacji koncertu. Warsztaty dotyczące projektowania plakatu profilaktycznego.
2. Organizacja koncertu profilaktycznego.

Rezultaty projektu

Głównymi rezultatami projektu było poprawa integracji społecznej poprzez wspólne działania, współpraca pomiędzy Ośrodkiem MONAR i placówkami odpowiadającymi za pomoc ludziom. Kolejnym rezultatem było wzbogacenie lokalnej społeczności o możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Ostatnim ważnym rezultatem było włączenie się całej społeczności MONAR w lokalne działania profilaktyczne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli pacjenci Ośrodka MONAR, lokalna społeczność ale także pracownicy placówek, które są zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji naszego projektu byli lokalni mieszkańcy miasta gminy Pisz oraz Orzysz, a także pracownicy Piskiego Domu Kultury oraz Urzędu Miast i Gminy w Piszu. Bardzo istotnym partnerem w realizacji projektu byli sponsorzy, tj. lokalne firmy oraz przyjaciele Ośrodka MONAR, którzy wsparli nas finansowo w realizacji projektu.