Mapa strony

Polsko, poniesiemy Cię dalej

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Celem projektu było krzewienie działań patriotycznych w naszej Małej Ojczyźnie, obejmujące wsie: Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór i Rudę oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych, integracja wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu odbywały się na terenie miejscowości Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór, Ruda. Przypomnienie historii śmierci mieszkańców, którzy zginęli w dniu 3 listopada 1939 r. z rąk okupanta oraz otoczono opieką miejsca, gdzie zostali rozstrzelani. W miejscowości Biały Bór znajduje się obelisk poświęcony temu wydarzeniu, który został „ocalony od zapomnienia”. 27 września została przeprowadzona lekcja historii dla dzieci i młodzieży w rocznicę powstania Państwa Podziemnego. Młodzież gimnazjalna wyjechała na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. Zorganizowano wieczornicę – wspomnienie o Papieżu św. Janie Pawle II oraz koncert pieśni patriotycznych. Na koniec zorganizowano zabawę niepodległościową zaakcentowaną odpowiednimi strojami.

 

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było zmotywowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz wsi. Zostały nawiązane kontakty sąsiedzkie, nastąpiło zintegrowanie lokalnej społeczności poprzez więzi międzypokoleniowe, ocalono od zapomnienia i oznakowano miejsce w lesie, gdzie zginęli mieszkańcy. Podniesiono estetykę wsi. Spopularyzowano treści związane z historią naszej Małej Ojczyzny. Zaszczepiono ruch patriotyczny (zakupiono i rozdano flagi narodowe, wydano 50 śpiewników z pieśniami patriotycznymi).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli księża, dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim, harcerze z 52 Drużyny Harcerskiej „Remus”, mieszkańcy wsi: Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór, Ruda, goście z parafii Sarnowo, zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem SRM” oraz inne stowarzyszenia i Fundacja „Pierwsze Skrzypce”.

Partnerzy w realizacji projektu

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i pozostali pracownicy Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim, harcerze, księża parafii Sarnowo i sąsiednich, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi, zaproszeni goście.