Mapa strony

POLSKA WIEŚ BAWI SIĘ I INTEGRUJE

Cel projektu

Głównym celem projektu było zintegrowanie mieszkańców Błażejewa – starej i nowej części. Chcieliśmy zachęcić ludzi do wyjścia z domów i podjęcia aktywności fizycznej. Chcieliśmy pokazać, że czas wolny można spędzać nie tylko na kanapie, ale także na świeżym powietrzu wspólnie się bawiąc.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odbyły się 4 spotkania: 2 na świeżym powietrzu i 2 w świetlicy wiejskiej. Pierwsze spotkanie to projekcja filmu ,,La la land” w kinie plenerowym, a następnie wspólne biesiadowanie przy ognisku i muzyce. Drugie spotkanie to ,,Święto Pyry” i zabawa taneczna na trawie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały wyśmienite potrawy z ziemniaków. Kolejne spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej. Wspólnie – grupą prawie 60 osobową śpiewaliśmy karaoke. Kilka osób odważyło się zaśpiewać solo i odbył się konkurs „Talent Błażejewa”. Na zakończenie projektu odbył się Turniej Rodzinny. Graliśmy w szachy, tenisa stołowego i „człowieku, nie irytuj się”. Wszyscy zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody. Dla pozostałych uczestników przygotowane były nagrody pocieszenia.

 

Rezultaty projektu

Cele zakładane w projekcie ,,Polska wieś bawi się i integruje” udało się osiągnąć w bardzo wysokim stopniu. Mieszkańcy Błażejewa – starej i nowej części – zintegrowali się, poznali i polubili. Wyszli z domów, sprzed telewizorów i komputerów. Zobaczyli, że można ciekawie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu, wspólnie bawiąc się. Udało się również wzmocnić więzi międzypokoleniowe.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Błażejewa, zarówno starej części, jak i oddalonej o kilka kilometrów nowej części. We wszystkich spotkaniach uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Błażejewa.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie ,,Nasze Błażejewo” przy realizacji projektu współpracowało z Kołem Gospodyń Wiejskich Błażejewo oraz z sołtysem Błażejewa