Mapa strony

Polska to My. Przyszłość to Wy.

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem naszego projektu było poszerzenie wiedzy mieszkańców Głogoczowa na temat wpływu działalności człowieka na ekosystem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Głogoczowa, przygotowano kącik przyrodniczy przy Przedszkolu Samorządowym oraz filmik promujący działanie na rzecz dobra wspólnego. Kącik przyrodniczy to łąka kwietna, hotelik dla owadów zapylających i tablica edukacyjna. W ramach warsztatu „Hotel dla owadów? Czemu nie?” mieszkańcy dowiedzieli się jakie rośliny są przyjazne dla zapylaczy, dlaczego tak ważne jest dbanie o owady. Każdy zrobił domek dla owadów i dostał sadzonki roślin pyłkodajnych. Otrzymane rośliny pozwolą owadom na zamieszkanie w przygotowanych domkach. Dzięki spotkaniu „Po co owadom zapylającym domy?” również dzieci z przedszkola dowiedziały się jaką rolę w przyrodzie odgrywają owady zapylające i wykonały swoje domki dla owadów.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Głogoczowa i dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie podnieśli swoją wiedzę dotyczącą wpływu działalności człowieka na ekosystem i tego co możemy zrobić, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom naszych działań. Dodatkowo zjednoczyliśmy się we wspólnym działaniu – przygotowaniu łąki kwietnej przy Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie. Ostateczne efekty poznamy na wiosnę, ale już dziś możemy powiedzieć, że dzięki Działaj Lokalnie Głogoczów zakwitnie.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy projektu to 42 mieszkańców Głogoczowa, którzy wzięli udział w warsztacie „Hotel dla owadów. Czemu nie?” , a także 39 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie, które wzięły udział w warsztacie „Po co owadom zapylającym domy?”.
Pośredni odbiorcy to 24100 osób, które zobaczyły filmik promujący projekt na FB, wolontariusze i pozostali odbiorcy działań promocyjnych

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy projektu to Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie.