Mapa strony

Z pokolenia na pokolenie – Młodzieżówka Strażacka

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było założenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze, składającej się z 12 młodych strażaków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano 12 spotkań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zostały zakupione profesjonalne stroje strażackie oraz buty dla młodzieży. Uczestnicy zapoznali się ze sprzętem będącym w posiadaniu OSP, brali udział w zajęciach podnoszących ich sprawność i kondycję fizyczną, a także w wykładzie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw rehabilitacji, mini zawodach strażackich oraz wspólnych ogniskach. Spotkania prowadzili strażacy wchodzący w skład jednostki OSP w Górze.
Uczestnicy projektu brali również udział w integracyjnym, między-projektowym ognisku Działaj Lokalnie.
Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności, zarówno wokalne jak i sprawnościowe, na spotkaniu podsumowującym projekt. W spotkaniu uczestniczyły lokalne władze, zaproszeni goście oraz lokalna społeczność.

Rezultaty projektu

  • Powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Górze
  • Stworzenie 12-osobowego zespołu w skład którego wchodzi młodzież ze wsi Pianki i Góra
  • Zakup 12 profesjonalnych mundurów strażackich wraz z obuwiem
  • Przeprowadzenie 12 spotkań szkoleniowych
  • Przeszkolenie 12 uczestników projektu z zakresu: umiejętności pracy w zespole – w tym utrzymywania dyscypliny, znajomości sprzętu strażackiego, podstaw pracy strażackiej, pierwszej pomocy przedmedycznej i rehabilitacji

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest 12 bezpośrednich uczestników projektu, czyli młodzież w wieku 8-18 lat ze wsi Góra i Pianki. Pośrednimi odbiorcami są strażacy z OSP Góra (9 osób) oraz mieszkańcy wsi Góra i Pianki (ok. 40-50 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu było przede wszystkim OSP Góra – biorąca udział we wszystkich działaniach i użyczająca nam osobowości prawnej, Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…” – będące wsparciem merytorycznym w pisaniu i rozliczaniu projektów oraz prowadzonych działaniach, Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom, Urząd Miasta i Gminy Orzysz oraz Burmistrz Orzysza, Radni Rady Miejskiej.