Mapa strony

Pokażmy wszystkim co i gdzie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Promocja naszej miejscowości poprzez zainstalowanie witaczy, stworzenie nowej mapy z oznaczeniem dwóch szlaków rowerowych, które przebiegają przez naszą wieś oraz wykonanie tabliczek z numerami domów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Przygotowanie terenu (oczyszczenie parku poprzez wykarczowanie zakrzaczeń, wyrównanie i przygotowanie miejsc pod witacze).
 2. Warsztaty fotograficzne (wykonanie zdjęć podczas wspólnych wycieczek rowerowych i opracowanie wstępnych projektów tablicy informacyjnej, witaczy i tabliczek z numerami domów).
 3. Wykonanie i zainstalowanie tablic i witaczy zawierających m.in. logo LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.
 4. Organizacja ogniska kończącego projekt.

Rezultaty projektu

 1. Społeczność Uskorza Wielkiego jest zintegrowana, aktywna i chętna do dalszego działania, grupa wolontariuszy pracująca przy projektach zachęca nowych mieszkańców do wspólnych działań.
 2. Spotkania w formie warsztatów zdjęciowych są ciekawym doświadczeniem dla młodzieży i starszych (uczestniczyło w nich około 30 osób).
 3. Wspólne wycieczki rowerowe – ok. 40 osób.
 4. Organizacja wspólnego ogniska z pieczonym ziemniakiem – ok. 60 osób.
 5. Zamontowane 2 witacze, 1 tablica z mapą i 12 tabliczek z numerami domów.

Odbiorcy projektu

 • Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Uskorza Wielkiego – około 200 osób.
 • Rodzina i znajomi mieszkańców Uskorza Wielkiego.
 • Mieszkańcy sąsiednich miejscowości – około 400 osób.
 • Turyści zwiedzający okolice Wołowa – około 500 osób.
 • Turyści z kraju i z zagranicy (pasjonaci poszukujący skrytek).
 • Dzieci podczas wycieczek szkolnych – około 100 osób.
 • Turyści rowerowi i piesi – około 500 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszym partnerem w realizacji projektu było Stowarzyszenie Aktywna Wieś Lipnica. Mamy bardzo dobre relacje ze Stowarzyszeniem, czego przykładem są wspólnie organizowane wszelkie imprezy integracyjne, jak: Dzień Dziecka, festyny, zabawy karnawałowe i wycieczki rowerowe. Po rozmowach z zarządem postanowiliśmy zjednoczyć się i stworzyć jedno Stowarzyszenie Lipnica – Uskorz Wielki.