Mapa strony

Podwórko Hurasa

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu „Podwórko Hurasa” była integracja minimum 100 dzieci z gminy Klucze oraz stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie zorganizowano 15 spotkań dla dzieci, na których odbyły się animacje czasu wolnego:

 • malowanie twarzy;
 • modelowanie balonów;
 • puszczanie wielkich baniek mydlanych;
 • gry i zabawy plenerowe (dyskoteka na świeżym powietrzu, podchody, zabawy z chustą Klanzy, zabawy na śniegu oraz różnego rodzaju gry towarzyskie);
 • liczne konkury i konkurencje sportowe;
 • zajęcia artystyczne z wykorzystaniem kolorowanek.

Pierwsze spotkanie odbyło się w miejscowości Klucze pod gołym niebem, w parku na placu zabaw. Było to spotkanie organizacyjne, mające na celu zintegrować dzieci z terenu miejscowości i gminy. Seria kolejnych spotkań miała miejsce w Krzywpłotach, Kluczach-Osadzie, Jaroszowcu, a także w świetlicach wiejskich i Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie Gminy.

Rezultaty projektu

 • w projekcie mogły brać udział dzieci z różnych środowisk bez względu na status materialny;
 • nastąpiła integracja środowisk dzieci i rodziców;
 • zorganizowano konkursy z nagrodami, dzięki którym dzieci poznały zdrową rywalizacją i spędziły aktywnie czas;
 • uczestnicy poznali pożyteczny sposób na zagospodarowanie czasu wolnego;
 • projekt wpłynął na rozszerzenie wiedzy o świecie, różnego typu zjawiskach, poznawanie nowych ludzi;
 • dzieci aktywnie spędziły czas;
 • spotkania pozwoliły na zabawę całej rodzinie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu były dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z gminy Klucze oraz dzieci przyjeżdżające w te strony na wakacje. W głównej mierze byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczach, Szkoły Podstawowej w Rodakach, Szkoły Podstawowej w Chechle, Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu oraz okolicznych przedszkoli.

Partnerzy w realizacji projektu

Nieformalne grupy mieszkańców – wolontariusze oraz grupa upamiętniająca ŚP. Bolesława Hurasa, zrzeszająca mieszkańców gminy Klucze, Dom Kultury w Kluczach, Ośrodek sportu i rekreacji w Jaroszowcu, lokalne szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, lokalne media – Echo Klucz, Placówka Wsparcia Dziennego Tęcza w Kluczach, Ogniska Wychowawcze w Bydlinie i Ryczówku.