Mapa strony

Podróże ekologiczne – energia odnawialna

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu jest przybliżenie zagadnień ekologicznych związanych z energią odnawialną. Realizując projekt pragniemy uświadamiać konieczność rozwijania ekologicznych inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy trzy wycieczki edukacyjno-rekreacyjne. Każda z nich złożona była z dwóch części. W pierwszej części odwiedzaliśmy miejsca związane z działalnością ekologiczną. Były to kolejno: Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku, Farma wiatrowa Karścino, Biogazownia w Grzmiącej, Elektrownia Pompowo-Szczytowa w Żydowie. Druga część każdej wycieczki miała charakter rekreacyjny. Zorganizowaliśmy uczestnikom taki rodzaj rozrywki, który nawiązywał do ekologii i natury. Były to: wyciąg nart wodnych w Szczecinku, podchody w Labiryncie Mocy w Ogrodach Hortulusa, zabawa w parku trampolin w Koszalinie. Z każdej wycieczki można było przywieźć dużo nowych informacji i doświadczeń.

Rezultaty projektu

Zasadniczym rezultatem przeprowadzenia projektu jest poznanie przez uczestników inwestycji ekologicznych w naszym regionie, o których bardzo często nigdy nie słyszeli. Po drugie uwrażliwienie młodych ludzi na zagadnienia związane z ekologią, ochroną przyrody, oszczędzaniem energii i ograniczaniem produkcji śmieci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat oraz rodzice i inne osoby dorosłe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem była nieformalna grupa „Aktywni Drawscy Rodzice”.