Mapa strony

Podróż Wakacyjnych Marzeń

Logotyp „Koalicji dla Młodych” - Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej

Cel projektu

Celem było zorganizowanie bezpłatnych wakacyjnych warsztatów teatralnych i plastycznych dla dzieci mieszkających w gminie Promna i zapoczątkowanie amatorskiej grupy teatralnej w szkole w Przybyszewie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W miesiącach letnich w ramach projektu odbyło się 6 czterogodzinnych warsztatów teatralnych, prowadzonych przez instruktorów ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz 10 trzygodzinnych warsztatów plastycznych, w tym zajęcia z teatru cieni. 23 września odbyło się ognisko integracyjne w parku szkoły w Promnie, które poza członkami stowarzyszenia pomagali zorganizować strażacy z OSP w Promnie i rodzice dzieci, biorących udział w projekcie. Ognisku towarzyszyła mała wystawa dziecięcych prac plastycznych i loteria fantowa. Zwieńczeniem projektu było otwarcie dużej wystawy prac plastycznych i pokaz teatru cieni w Białobrzeskiej Galerii Sztuki przy MGOK w Białobrzegach.

Rezultaty projektu

Projekt pozwolił na zorganizowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty spędzenia czasu wolnego dzieciom mieszkającym na terenie wiejskim. Warsztaty artystyczne odbywały się przez okres wakacji letnich w szkole w Promnie. Łącznie odbyło się 16 warsztatów, które przyczyniły się do wzrostu umiejętności manualnych, plastycznych i społecznych uczestników oraz podniosły poziom integracji w lokalnej grupie rówieśniczej.

Odbiorcy projektu

W warsztatach wzięło udział 18 dzieci z terenu gminy Promna, 1 dziecko z gminy Wyśmierzyce, 5 dzieci z gminy Białobrzegi i 4 dzieci spoza powiatu białobrzeskiego. Rodzice dzieci biorących udział w warsztatach włączyli się do pomocy. Końcowy pokaz teatru cieni w Białobrzeskiej Galerii Sztuki obejrzało dodatkowo ok. 30 osób. Wystawa prac plastycznych w Białobrzegach była eksponowana przez 2 miesiące

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu była Szkoła Podstawowa w Promnie, MGOK w Białobrzegach oraz OSP w Promnie.