Mapa strony

Podróż muzyczna w przeszłość. Lata 20-te, lata 30-te – odsłona pierwsza

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu były: rozwój artystyczny dzieci ze szkół działających na terenie gminy Wierzchowo, rozbudzenie pasji drzemiących w dzieciach, jak również integracja najmłodszej grupy społecznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Promocja projektu poprzez rozpropagowanie plakatów informacyjnych (tablice informacyjne, strona internetowa urzędu gminy, tablice ogłoszeń w szkołach oraz marketing szeptany). Przeprowadzono rekrutację uczestników. Przeprowadzono warsztaty taneczne (20 godz.) oraz warsztaty nauki śpiewu (24 godz.). Zakupiono rekwizyty. W trakcie warsztatów przybliżono uczestnikom projektu epokę lat 20-tych i 30-tych, wspólnie obejrzano film z tamtych lat. Zorganizowano ognisko dla uczestników. Po ognisku zorganizowano dyskotekę w Zespole szkół w Świerczynie. Wspólne nocowanie w szkole. Zakupiono produkty na wyżywienie, wspólne przygotowano koncert dla mieszkańców gminy. Koncert odbył się w niedzielę 9 listopada. Artyści w strojach z epoki tamtych lat przenieśli publiczność do czasów, kiedy królował charleston.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było przeprowadzenie serii warsztatów: tanecznych – 20 godz. oraz nauki śpiewu – 24 godz., w trakcie których uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności taneczne i wokalne oraz wspólne przygotowanie wydarzenia artystycznego dla mieszkańców Gminy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci ze szkół działających na terenie Gminy Wierzchowo – 50 uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

nieformalna grupa Przyjaciół Kultury