Mapa strony

Podróż przez historię II wojny światowej

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

Cel projektu

Przekazanie społeczności wiedzy o II wojnie światowej na terenie Łętowni, budowa lokalnego patriotyzmu, zaszczepienie wśród młodzieży pasji związanej z lokalną historią i integracja międzypokoleniowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Gry terenowe dla 31 uczniów gimnazjów polegające na odnalezieniu w terenie miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi z czasów II wojny światowej, mającymi miejsce na terenie wsi Łętownia i Wólka Łętowska.
  2. Upamiętnienie wydarzeń II wojny światowej poprzez konferencję historyczną, w ramach której prelegentami byli: historyk z IPN oraz świadek historii II wojny światowej i mieszkaniec Łętowni. Konferencja zorganizowana została w Domu Kultury w Łętowni, który w czasie II wojny światowej pełnił rolę sztabu wojsk Niemieckich. Wydarzenie to zostało połączone z częścią artystyczną. W wydarzeniu wzięło udział około 100 mieszkańców oraz przedstawiciele władz.
  3. Konkurs powiatowy dla uczniów gimnazjum pt. „WOJNA OBRONNA 1939” złożony z testu wiedzy oraz prezentacji z okresu II wojny światowej.

Rezultaty projektu

Rezultatami realizacji projektu są: wzrost znajomości lokalnej historii wśród społeczności, propagowanie postaw patriotycznych, integracja międzypokoleniowa, upamiętnienie wydarzeń z czasów II wojny światowej, które miały miejsce ta terenie wsi Łętownia i w okolicach poprzez oznakowanie miejsc najważniejszych wydarzeń oraz ustawienie tablicy informacyjnej upamiętniającej wydarzenia z czasów II wojny światowej i informującej o zrealizowanym projekcie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu leżajskiego i sąsiednich, którzy wzięli udział w grach terenowych i konkursie wiedzy oraz mieszkańcy Łętowni i sąsiednich miejscowości, którzy wzięli udział w konferencji historycznej.

Partnerzy w realizacji projektu

Instytut Pamięci Narodowej oddział Rzeszów, Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni, Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Gimnazjum im.Ks.Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski, Dom Kultury w Łętowni