Mapa strony

Podnoszenie poziomu świadomości i bezpieczeństwa rowerzystów w gminie Kórnik

Cel projektu

Głównym celem projektu był wzrost świadomości użytkowników infrastruktury rowerowej, wraz z nauką zachowań w sytuacjach kryzysowych (szkolenie z pierwszej pomocy i prawa ruchu drogowego).

Działania zrealizowane w ramach projektu

1) Etap pierwszy: zapoznanie się z jakością infrastruktury rowerowej w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz na Wiślanej Trasie Rowerowej.
2) Etap drugi: rajd z wykorzystaniem infrastruktury rowerowej – umożliwił nam porównanie i analizę braków występujących na szlakach rowerowych w naszej gminie w aspekcie rozwiązań zaobserwowanych na najlepiej urządzonych szlakach w Polsce.
3) Etap trzeci: szkolenie z pierwszej pomocy i prelekcja o prawie ruchu drogowego wskazały nam na możliwe niebezpieczeństwa związane z ruchem rowerowym, otrzymaliśmy również podstawową wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy co pozwoli nam także lepiej radzić sobie z problemami podczas organizacji rajdu w przyszłości.

Rezultaty projektu

Projekt zwrócił naszą uwagę na potrzeby gminy w kwestii oferty kierowanej do osób uprawiających turystykę rowerową. Jakość prezentowanych oznaczeń szlaków rowerowych, dostępność dodatkowej infrastruktury (jak np. kawiarenki, czy punkty postoju dla rowerzystów, place zabaw dla dzieci skomunikowane z trasami rowerowymi) wskazują, jakie są obecne tendencje w budowie i oznaczaniu szlaków rowerowych. Tę wiedzę uzupełniliśmy o zasady udzielania pierwszej pomocy.

Odbiorcy projektu

Rowerzyści i mieszkańcy Gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Ratownik straży pożarnej w Kórniku.