Mapa strony

Podniesienie atrakcyjności i prestiżu zespołu ludowego „Tarnina” poprzez zakup strojów ludowych

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • zakupiono stroje ludowe dla kobiet i mężczyzn;
  • wydrukowano i rozwieszono plakaty;
  • zorganizowano spotkanie integracyjne – przegląd zespołów folklorystycznych.

Rezultaty projektu

W ramach zrealizowanego projektu otrzymano następujące rezultaty: zakupiono 8 kpl. strojów ludowych dla kobiet składających się ze spódnicy i bluzki, 6 szt. koszul dla mężczyzn, wydrukowano i rozprowadzono 50 szt. plakatów, zorganizowano spotkanie integracyjne, VII edycję przeglądu zespołów folklorystycznych „Jesień na ludową nutę”, w którym wzięło udział 6 zespołów folklorystycznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Tarnoszyna (ok. 100 osób), mieszkańcy gminy Ulhówek (ok. 100 osób), mieszkańcy miejscowości z sąsiednich gmin, 6 zespołów ludowych, tj. „Tarnina”, „Czeremcha”, „Płomyk”, „Jaśmin”, „Strojny”, Sąsiadeczki”.

Partnerzy w realizacji projektu

KGW, OSP, Rada Sołecka miejscowości Tarnoszyn