Mapa strony

Podlaskie wzornictwo – wczoraj i dziś

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności oraz zachowanie lokalnego rękodzieła i przedstawienie go w ciekawej, współczesnej formie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Spotkania”wietrzenie szaf” w świetlicy w Policznej; zbieranie różnych form lokalnego rękodzieła: chust, ręczników, poduszek, narzut itd. Wybraliśmy się do najstarszych osób do domów i włączyliśmy je w działanie. Każde rękodzieło zostało sfotografowane i opublikowane w mediach społecznościowych.
 2. Powstała prezentacja multimedialna, która została zaprezentowana mieszkańcom wsi na zakończenie projektu.
 3. Odbyło się spotkanie z uznanymi projektantami AZE Design. Opowiedzieli o tym, jak można wykorzystywać tradycyjne wzory podlaskie w rzeczach codziennego użytku, jaka siła tkwi w połączeniu tradycji i współczesnej sztuki.
 4. Warsztaty tworzenia chodników. Pani ze wsi Wiluki poprowadziła warsztaty o tworzeniu chodników oraz nauczyła tworzyć chodniki na krosnach.
 5. Wernisaż wystawy rękodzieła.

Rezultaty projektu

Rezultaty jakościowe:

 • Zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności;
 • Podniesienie świadomości o wysokiej wartości tradycji dzieł rękodzielniczych;
 • Podniesienie rangi rękodzieła do sztuki;
 • Zachowanie rękodzieła od zapomnienia.

Rezultaty ilościowe:

 • Zbiór rękodzieła w wersji cyfrowej;
 • Prezentacja multimedialna dla mieszkańców wsi Policzna;
 • Utkanie tradycyjnych chodników przez uczestników warsztatów;
 • Wernisaż wystawy na zakończenie warsztatów.

Odbiorcy projektu

 • Grupa nieformalna – 6 osób;
 • Uczestnicy projektu – 15 osób;
 • Odbiorcy pośredni – ok. 100 osób – osoby odwiedzające Policzną oglądając ekspozycję powarsztatową.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”
 • MOKSiR w Kleszczelach