Mapa strony

Poczuj wiatr w żaglach razem z nami z programem Działaj Lokalnie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Integracja społeczności lokalnej nad zbiornikiem Mrożyczka w Głownie, szkolenie żeglarskie, szkolenie z pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, organizacja pikniku i promocja Głowna.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Prowadzenie zajęć nad zalewem dla wszystkich chętnych: 13 tygodni – sobota i niedziela, z których korzystało każdorazowo średnio od 15 do 30 osób.
 2. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Piknik żeglarski dla mieszkańców Głowna i turystów, integrujący ich wokół akwenu i środowiska żeglarskiego w Głownie.
 4. Opowieści w Kubryku – spotkanie z kapitanem podróżnikiem.
 5. Zakup żagla z logo projektu.
 6. Zakup koszulek z logo projektu.
 7. Spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt – wręczenie certyfikatów.

Rezultaty projektu

 1. Przeszkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy zdobyli podstawowe umiejętności żeglarskie.
 2. Przeprowadzenie szkolenia z pomocy przedmedycznej.
 3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, rozwijanie własnych zainteresowań, integracja środowiska oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.
 4. Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami.
 5. Promowanie miasta Głowna.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy Głowna i okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

PHU ATZ, BHP ACTIVE, Agata Desing, Fundacja Swoboda, Okręgowy Związek Żeglarski w Łodzi