Mapa strony

Płonie ognisko w mieście

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie mieszkańców Białej do odnowienia kontaktów sąsiedzkich, wyjścia z domów, spędzania wspólnie czasu w stworzonym dla nich miejscu spotkań i rekreacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zagospodarowano zapomniane miejsce w małym parku znajdującym się za budynkiem OPS-u. W pierwszej kolejności dokonano uporządkowania terenu, wycięto wyschnięte drzewa, krzewy, wyrównano i utwardzono teren. Następnie wymurowano duży grill oraz zakupiono ławki i stoły, dokonano nasadzeń zieleni. Najważniejszymi punktami projektu, które miały za zadanie przyczynić się do realizacji naszego głównego celu, były imprezy integracyjne dla mieszkańców – piknik sierpniowy, piknik dla dzieci na zakończenie lata oraz święto pieczonego ziemniaka. Podczas tych imprez integrowano się przy przysmakach z grilla, wspólnych śpiewach. Nie zabrakło także atrakcji z nagrodami dla najmłodszych, tj. różnego rodzaju konkurencji sportowych, zręcznościowych, quizów oraz gier i zabaw międzypokoleniowych.

Rezultaty projektu

Zorganizowanie trzech imprez integracyjnych, międzypokoleniowych dla mieszkańców miasta wraz z poczęstunkiem i konkursami. W imprezach tych uczestniczyło średnio około stu osób, które bardzo dobrze oceniały ich atrakcyjność. Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców Białej i okolic wyposażonego w ławki, stoły i murowany grill. Zintegrowanie ludzi zaangażowanych w projekt, pozyskanie nowych wolontariuszy oraz osób chcących coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorami projektu byli członkowie Oddziału Terenowego w Białej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dzieci z klubu sportowego „Bielik”, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Białej oraz pozostali mieszkańcy miasta.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Terenowy w Białej
  • Gminne Centrum Kultury w Białej
  • Urząd Miasta w Białej
  • Media lokalne: Panorama Bialska; Tygodnik Prudnicki; Gazeta Prudnik 24