Mapa strony

Plener otwartych dzwi

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Plener Otwartych Drzwi ma miejsce wtedy, gdy zupełnie obcy ludzie otwierają swoje domy dla dzieci, umożliwiając im nietuzinkowe kształcenie i pokazując im potencjał ich wspólnego miejsca.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowaliśmy 10 plenerów malarskich w prywatnych gospodarstwach różnych ludzi, żyjących w tych samych okolicach co dzieci z wsi o trudnej przeszłości (były pegeer, wieś dwóch dworów, wieś przy żwirowni). Dzieci poznawały jak można żyć i pracować w oparciu o zasoby tej samej ziemi, na której one mieszkają w poczuciu, że nie jest to dobre miejsce do życia. Dzieci poznały różne możliwości zarobkowania i różne style życia. Dorośli, w większości napływowi mieszkańcy okolicy, otworzyli się przed lokalnymi dziećmi burząc mury i stereotypy nowych i starych mieszkańców terenów wiejskich. W trakcie plenerów dzieci malowały na płótnach wysokiej jakości farbami razem z profesjonalnym instruktorem, dzięki czemu ich twórczość również była dowartościowana. Plenery zwieńczyła wystawa na rynku dla mieszkańców miasteczka.

Rezultaty projektu

Udało nam się zorganizować cotygodniowe, 5-godzinne zajęcia z posiłkiem dla dzieci z kilku wsi na terenie gminy Jeziorany. W każdych zajęciach uczestniczyła grupa ok. 25 dzieci. Dzieci zobaczyły, że rolnictwo i produkcja żywności może być dobrym i smakowitym biznesem, że można żyć z hodowli zwierząt, ze sztuki, projektowania i robienia innych ciekawych rzeczy, dalej mieszkając w obecnym miejscu. Miały możliwość zobaczenia jaki jest potencjał okolicy i że miejsce ich zamieszkania również jest wartościowe.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były trzy grupy:
1. Uczestnicy – czyli ok. 40 dzieci
2. Gospodarze udostępniający swoje domy
3. Pośredni uczestnicy: rodzice uczestników, turyści, mieszkańcy, którzy przyszli na wystawę, wszyscy z którymi rozmawialiśmy bezpośrednio o projekcie w Informacji Turystycznej.

Partnerzy w realizacji projektu

1. Grupa gospodarzy i ich rodzin, która przyjmowała dzieci, ok. 25 osób.
2. Gmina Jeziorany, która współfinansowała projekt i udzielała terenu do organizacji wystawy.