Mapa strony

Plastyka i rękodzieło – Dawne rzemiosła

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Celem projektu było podnoszenie jakości życia dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację warsztatów plastyczno-rękodzielniczych, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklicznych zajęć/warsztatów od maja do września. Każda osoba prowadząca zajęcia przynajmniej raz w miesiącu spotkała się z dziećmi i młodzieżą i przeprowadziła z nimi zajęcia. W ramach swoich kompetencji prowadzący nauczyli oraz przybliżyli uczestnikom takie techniki, jak: czerpanie papieru, robienie kukiełek, tworzenie biżuterii, malowanie na muszlach, wyplatanie wikliny. Dodatkowo we wrześniu, podczas imprezy plenerowej, uczestnicy mogli jednocześnie spróbować swoich sił na kilku warsztatach w ciągu jednego dnia.

Rezultaty projektu

W rezultacie mieszkańcy gminy Miedzichowo mogli wziąć udział w cyklicznych warsztatach w okresie wakacyjnym. Poznali rożne techniki rękodzielnicze, wspólnie spędzili czas, rozwinęli swoje zainteresowania. Zdobyli wiedzę na temat rożnych technik tworzenia form użytecznych.
Ponadto rozwinęli oni swoje uzdolnienia i zainteresowania twórcze, uczyli się spędzania czasu w sposób twórczy, rozwijali twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy z terenu gminy Miedzichowo. Łącznie w zajęciach udział wzięło około 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Miedzichowo, Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie i filia w Bolewiach.