Mapa strony

Plac zabaw Rzeczyca – uczy, bawi i zachwyca!

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeczyca.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakup elementu placu zabaw – ruchomego mostku.

Rezultaty projektu

Zakup i zamontowanie elementu placu zabaw.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież. Mieszkańcy wsi Rzeczyca i okolicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie „Czajnia”