Mapa strony

Plac integracji – „Zielony zakątek”

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Celem projektu Plac integracji „Zielony zakątek” jest aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców wsi Czyżów Szlachecki, poprzez zaangażowanie ich w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz powstanie miejsca integrującego lokalną społeczność i pozwalającego na miłe spędzanie wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym działaniem w ramach projektu było ustalenie wśród mieszkańców harmonogramu prac. W pierwszej kolejności został wyrównamy teren wokół istniejącej siłowni, następnie przygotowaliśmy miejsce pod zamontowanie stołu i ławek. Prace te rozpoczęliśmy od wylewki betonowej. Na przygotowanym podłożu zostały zmontowane w sposób trwały stół i ławki. Później zostało przygotowane miejsce, posadzono krzewy też i rośliny ozdobne, a następne została posiana trawa. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z zagospodarowaniem terenu  zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców ze wspólnym posiłkiem, które było uwieńczeniem wspólnych wysiłków.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to przede wszystkim korzyści społeczne. W nowo zagospodarowanym „Zielonym zakątku” więcej osób może spędzać wolny czas. Oprócz spotkań towarzyskich można tam poprawić swoją kondycję fizyczną na siłowni zewnętrznej, a potem usiąść na zakupionych ławkach i przy stole, w otoczeniu zieleni odpocząć, porozmawiać i zrelaksować się. Oprócz młodych osób w Zielonym zakątku będą mogły spędzać czas osoby starsze, a także rodzice z małymi dziećmi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Czyżów Szlachecki. Są to zarówno dorośli, młodzież, jak również dzieci i seniorzy. Każdy z mieszkańców może przyjść, porozmawiać, wymienić wspólne doświadczenia, zintegrować się i w miłym otoczeniu spędzić aktywnie i zdrowo wolny czas. Wśród grupy odbiorców są także osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację obecnego projektu