Mapa strony

Pilkarska reprezentacja Polski czeka

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej oraz propagowanie piłki nożnej poprzez udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych w rozgrywkach sportowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano trzy imprezy sportowe. Pierwsza to Festyn Rodzinny wraz z Olimpiadą Sportową pod nazwą
,,Piłkarska Reprezentacja Polski Czeka…”. Wydarzenie to odbyło się na nowo wykonanym boisku do piłki nożnej, które będzie wykorzystywane przez mieszkańców całej gminy. W ramach propagowania zdrowego trybu życia podczas festynu zorganizowano spotkanie z dietetykiem oraz kiermasze propagujące zdrowe odżywianie. W organizację tych zadań zaangażowała się społeczność lokalna. Kolejne dwa działania zrealizowane w ramach projektu to ,,Rodzinne Turnieje Piłkarskie „, które obejmowały dwie grupy wiekowe – dzieci w wieku 7-10 lat i 11-12 lat. Uczestniczyli w nich także rodzice, nauczyciele i zainteresowane osoby z gminy Świeszyno.

Rezultaty projektu

Stworzono boisko do piłki nożnej wraz z bramkami otwarte dla mieszkańców gminy Świeszyno. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia miejsca do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny oraz do integracji społeczności lokalnej. Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu realizowane będą zajęcia SKS z piłki nożnej uatrakcyjnione o nowe boisko. W przyszłości można będzie wykorzystywać stworzoną bazę do rozgrywek piłki nożnej obejmującej mieszkańców Gminy Świeszyno.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu ,,Piłkarska reprezentacja Polski czeka” były przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Świeszyno. Działania skierowane były także do społeczności lokalnej gminy Świeszyno, która odejmowała zarówno rodziców uczniów szkoły, jak i mieszkańców i przyjaciół Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Start”. W organizację imprez sportowych włączyli się sponsorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu była Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, która wspomagała działania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Start” finansowo oraz wkładem pracy wolontariuszy. Sponsorzy przekazali wkład materialny i finansowy w celu wsparcia działalności klubu.