Mapa strony

Na piknik ze starym kinem

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Organizacja i przeprowadzenie pikników sąsiedzkich z kinem pod gołym niebem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Organizacja 12 pikników sąsiedzkich na podwórkach i placach Dzierzgonia z pokazami kina pod gołym niebem, podczas których pokazywaliśmy klasykę starego kina oraz filmów animowanych bez agresji.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na sposób w jaki postrzegana jest ich przestrzeń wspólna. Okazało się, że to dobra idea na niekrępujące spotkania mieszkańców, wpływająca na stopień integracji, rekonstrukcję osłabionych więzi i relacji sąsiedzkich. Według naszego rozpoznania i spontanicznych rozmów, jest to krok w stronę odwrócenia procesu atomizacji życia małych osiedlowych społeczności.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami pikników były zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli i seniorzy. Zwłaszcza ci ostatni byli szczególnie zainteresowani aktywnością w postaci „kina pod gołym niebem”.

Partnerzy w realizacji projektu

Dzierzgoński Ośrodek Kultury