Mapa strony

Piknik rodzinny na kortach i plaży

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców poprzez organizację zabawy w plenerze, a także zorganizowanie nowej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano cykl pikników tenisowych w miesiącach sierpień- grudzień 2016. W ramach każdego pikniku przeprowadzono szkolenia tenisowe dla chętnych rodzin, następnie rozgrywano mecze pod okiem trenera.
Podczas pikników zorganizowano mały poczęstunek oraz zapewniono opiekę i animacje dla najmłodszych uczestników zajęć. W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy korzystali również z boiska plażowego (zajęcia z siatkówki plażowej, beachsoccera oraz plażowego tenisa). W grudniu 2016 rozegrano mini turniej tenisa ziemnego. Zakupiono również sprzęt do piknikowania.

Rezultaty projektu

Efektem było zorganizowanie 6 pikników (30 godzin) – w każdym z nich uczestniczyło 15-20 osób. W sumie przeszkolono 30 osób z zakresu tenisa ziemnego. Większość z tych osób zadeklarowało, że w przyszłości będą aktywnie spędzać czas korzystając między innymi z naszego kortu.
Ponadto udało się również zaangażować część osób w działalność społeczną i uczestnictwo w kolejnych projektach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były rodziny chcące aktywnie spędzać wolny czas.

Partnerzy w realizacji projektu

Związek Podhalan Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu
Zespół Szkół w Czarnym Dunajcu