Mapa strony

Piknik integracyjny – Zielono mi

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Aktywizacja i stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu najmłodszym, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Tworzenie okazji do nauki i rozwijania zainteresowań w drodze do integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania te stworzyły okazję do integracji. Stworzyliśmy obyczaj corocznych spotkań dla najmłodszych podczas wspólnej zabawy oraz tworzenie wizerunku społeczności lokalnej i gminy przyjaznej najmłodszym, w tym dzieciom z niepełnosprawnością. Piknik integracyjny skierowany był do dzieci z różnych szkół i przedszkoli w regionie. Wszystkie zaproszone szkoły wzięły udział w wydarzeniu. Pod okiem animatorów stworzyliśmy odpowiednie warunki do wspólnej zabawy bez barier. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat ekologii, wykonały prace plastyczne pod tytułem: kolorowy świat, moje życie, żyj zdrowo.

Rezultaty projektu

 • zainteresowanie najmłodszymi mieszkańcami;
 • działania integrujące dzieci w regionie miasta i gminy Kisielice;
 • działania osób integrujących osoby niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
 • nowe formy i sposoby spędzania czasu;
 • odpowiedzialność za środowisko;
 • działania mające na celu promowanie zdrowego trybu życia;
 • integracja środowiska poprzez wspólne zabawy;
 • wykorzystano potencjał placówek i Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach – pomieszczenia do realizacji i integracji społeczeństwa.

Odbiorcy projektu

 • Szkoła Podstawowa z Kisielicach z oddziałem przedszkolnym
 • Szkoła Podstawowa z Łęgowa
 • Szkoła Podstawowa z Gorynia
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kisielic

Partnerzy w realizacji projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, Sołtys wsi Dąbrówka