Mapa strony

Pieskie życie w Szaflarach

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa w kontaktach z psami oraz pokazanie czworonogów jako istoty myślące, czujące i posiadające swój język, który nie jest do końca znany ich właścicielom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono cykl pokazów pt. „Poznaj Mój Świat – Twój Przyjaciel Pies” prowadzonych przez Jerzego Salawę z Pozytywnego Ośrodka Szkolenia Psów SalwDog przy współpracy z hodowlą Valarti z Zaskala. Miały one za zadanie pokazanie czworonogów jako istoty myślące, czujące i posiadające swój własny język, który nie jest do końca znany przez ich właścicieli. Uczestnikom udzielono także informacji o przepisach dotyczących przetrzymywania i rozmnażania psów. Niemałym zainteresowaniem cieszyło się także grupowe plenerowe szkolenie psów z przewodnikami.
Przeprowadzono 15 pokazów we wszystkich szkołach w gminie, jeden wykład dla widzów dorosłych oraz grupowe plenerowe szkolenie dla psów z przewodnikami, łącznie w wymienionych przedsięwzięciach wzięło udział około 850 uczestników.

Rezultaty projektu

Inicjatywa „Pieskie życie w Szaflarach” korzystnie wpłynęła na sposób postrzegania czworonogów i ich traktowanie oraz na podniesienie bezpieczeństwa w kontaktach z psami. Pokazy dla wszystkich Zespołów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Szaflary zostały pozytywnie przyjęte w każdej placówce. Ponadto projekt pozwolił na integrację właścicieli psów oraz wymianę ich doświadczeń, projekt zaprezentował również gminę Szaflary jako przyjazną wyjazdom w towarzystwie czworonogów.

Odbiorcy projektu

Spotkania dla dzieci i młodzieży odbywały się we wszystkich szkołach w gminie Szaflary i przeznaczone były dla wszystkich obecnych w tym czasie dzieci. Spotkanie dla dorosłych odbiorców było reklamowane w lokalnych mediach i na stronach internetowych. Szkolenia grupowe z psami i reklamowano na plakatach i ulotkach oraz w mediach i na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Dyrektorzy szkół, w których odbywały się pokazy użyczali sale na czas trwania wykładów. Urząd Gminy Szaflary użyczył nam salę obrad do przeprowadzenia pokazu dla widzów dorosłych, ponadto plenerowe grupowe szkolenie dla psów z przewodnikami odbyło się na placu Urzędu Gminy. GCKPiT w Szaflarach użyczyło nam sprzętu komputerowego oraz drukarki do przygotowania niezbędnych materiałów.