Mapa strony

Moje pierwsze prawo jazdy

Logotyp Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się comiesięczne spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 23 września, podczas którego uczestnicy warsztatów uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugie spotkanie odbyło się 21 października, w trakcie którego dzieci i rodzice przystąpili do zmagań sprawnościowych. Były tory przeszkód, a także zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpiecznym poruszaniem się po drodze. 23 listopada odbyło się trzecie spotkanie, którego celem było zastosowanie przepisów drogowych. Następnie dzieci uczestniczyły w formie zabawy w ruch drogowy na wspomnianym już torze przeszkód, który symulował m.in. rondo, skrzyżowanie równorzędne. Ostatnie spotkanie odbyło się 20 grudnia. Tego dnia dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy po torze przeszkód.

Rezultaty projektu

W rezultacie osoby biorące udział w projekcie zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy, uczyliśmy zarówno dzieci, jak i dorosłych w jaki sposób wezwać pomoc, jak sprawdzić czy osoba poszkodowana oddycha, kiedy należy przeprowadzić resuscytację i w jaki sposób należy to robić. Największy nacisk położony był na właściwe przygotowanie dzieci do wychowania komunikacyjnego. Uczniowie ćwiczyli praktyczną naukę poruszania się po drogach jako przyszli uczestnicy ruchu drogowego.

Odbiorcy projektu

W projekcie wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich oraz ich rodzice i dziadkowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich