Mapa strony

Pierwsza pomoc – ważna sprawa

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem projektu było przeszkolenie jak największej grupy mieszkańców z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad profilaktyki zapobiegania pożarom, zaczadzeniom i zadymieniom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w sumie dla ponad stuosobowej grupy mieszkańców, która w trakcie kilku spotkań zdobywała umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad profilaktyki zapobiegania pożarom, zaczadzeniom i zadymieniom.

Rezultaty projektu

W ramach projektu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad profilaktyki zapobiegania pożarom, zaczadzeniom i zadymieniom nabyło ponad 100 osób. Rozdaliśmy również 100 apteczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy oraz 4 czujniki czadu i dymu.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy sołectwa Janków Przygodzki.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

  • Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim – bezpłatne użyczenie sali na zajęcia;
  • Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki – relacje i informacje na stronie internetowej;
  • Publiczne Przedszkole „Bajka” w Jankowie Przygodzkim – promocja projektu i współpraca przy realizacji.